Vinst för Kapp Ahl

Klädkedjan Kapp Ahl redovisar en vinst efter finansnetto på 103 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets andra kvartal.

Motsvarande period ett år tidigare så var vinsten 94 miljoner kronor.

Omsättningen steg till 1 miljard 132 miljoner kronor jämfört med 1 miljard 88 miljoner kronor.