SMHI vill ha fler klimatstationer

SMHI i Norrköping vill utveckla sin informationstjänst kring klimatet. Kostnaden beräknas till dryga tio miljoner kronor och nu vill SMHI ha ekonomiskt stöd från regeringen.

Bland annat ska antalet klimatstationer utökas till 700 för att förbättra den lokala klimatinformationen. SMHI vill också bistå länsstyrelserna i deras arbete med klimatanpassning.