karlstad

Yrkesubildningar populära även i år

Nu är den preliminära gymnasieintagningen i Karlstadsregionen fastställd och den visar att intresset för de yrkesförberedande utbildningarna fortsätter att vara stort.

Konkurrensen om platserna är störst på de yrkesförberedande inriktningarna frisör, inredning, mode och textil samt stil, hälsa och image.

Andra populära utbildningar är byggprogrammet, estetiska programmet och Karlstads internationella TIME-utbildning.