Onsdag 2 april

Vad betyder Kina för klimatet?

Thomas B. Johansson, professor i miljö- och energisystem är chef för Internationella miljöinstitutet i Lund och rådgivare för den kinesiska regeringen i frågor som har med energi och hållbar utveckling att göra. I många år arbetade han för FN i New York.

Vad betyder den ekonomiska boomen i Kina betyder för klimatet? Vilken roll spelar energikällor för roll i en hållbar utveckling?