Solna

KI Saknar rutiner mot mutor

Karolinska institutet i Solna måste skaffa sig ett betydligt bättre skydd mot mutor, slår Riksrevisionen fast i en rapport som tidningen Dagens Medicin har tagit del av.

Bland annat borde forskarna kunna lämna uppgifter om kolleger anonymt inför en oberoende part, menar revisionen.

Karolinska institutet, Sveriges ledande medicinska universitet, har aldrig gjort någon ordentlig analys av risken för mutor.

Dessutom saknas rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera eventuella mutor eller mutförsök, konstaterar Riksrevisionen i rapporten.