Familjehem kontrolleras dåligt

Socialtjänsten brister i uppföljningen av barn som bor i familjehem, enligt Länsstyrelsen. Det visar en rapport där fyra kommuner och två stadsdelar i Stockholms län granskats närmare.

I Stockholms län har man tittat närmare på fyra kommuner och två stadsdelar: Nacka, Norrtälje, Södertälje, Österåker, Hässelby-Vällingby och Maria-Gamla stan.

Här har Länsstyrelsen hittat tydliga brister när det gäller placering av barn i familjehem.

– De konkreta brister som vi ser allvarligt på är att det saknas vårdplan, att vissa barn har bott i familjehem ett antal år utan att dessa hem varit utredda och att alla barn inte fått besök från socialtjänsten som de ska, säger Solveig Freby, socialkonsulent på Länsstyrelsen, en av de ansvariga bakom rapporten.

Vårdplaner saknas
Störst brister i arbetet med barn som är placerade i familjehem har Länsstyrelsen sett i Södertälje, Norrtälje och i Nacka. Nacka kommun hade bara vårdplaner för vart tredje barn, och knappt hälften av barnen fick inte besök av socialtjänsten de två gånger per år som är ett minimum för att en bedömning av barnens situation ska kunna göras.

Bristande resurser
Det kan enligt Annika Blomsten, chef för individ- och familjeomsorgen vid Nackas socialtjänst, bero på bristande resurser.

– Att det har skett färre besök än vad som står i lagen kan bero på tidsbrist och personalbrist, att man inte har hunnit.

Enligt Länsstyrelsen har inte heller en del av barnens vårdplaner setts över sedan 90-talet.

- Det finns säkert planer som är så gamla, det kan handla om barn som placerats när de var spädbarn och idag är tonåringar. Jag misstänker att det har slarvats på den punkten.

Vilka brister återstår att ta hand om idag?

- Det är mycket kring vår dokumentation och att se till att man reviderar vårdplanerna, att de följer barnets behov och utveckling mycket tajtare än vad som tidigare gjorts.

Har omorganiserats
Nackas socialtjänst har omorganiserats sedan rapporten genomfördes. Bland annat har man tillsatt en person som ansvarar för att följa upp varje ärende och som också ser till att vårdplanerna är aktuella.

Cathrine Reth
cathrine.reth@sr.se