V kräver akutkurator på Ryhov

Vänsterpartiet vill att en jourkurator ska anställas på prov på Länssjukhuset Ryhov.

Politikern Inga Jonasson skriver i en motion att stödet för patienter och anhöriga som hamnat i akut kris är alldeles för dåligt på kvällar och helger.

Hon anser att det är oerhört viktigt att bli bekräftad om man drabbas av sorg eller hamnar i kris. Och att ett gott bemötande ofta är nödvändigt för att kunna bearbeta en traumatisk händelse.