JO granskar regler för pepparspray

Justitieombudsmannen, JO, vill nu att Rikspolisstyrelsen ska svara på ett antal frågor om hur polisen använder pepparspray.

Enligt JO är reglerna för när pepparspray får användas oklara, och JO anser att det måste bli tydligare var gränserna går. 

JO tar bland annat upp exempel från Kronoberg, där polisen använt pepparspray mot personer som varit belagda med handfängsel. Rikspolisstyrelsen uppmanas nu att svara på om de tycker det är en försvarligt att använda pepparspray i en sådan situation.