Västernorrland

Bygginvesteringar ökar

Bygginvesteringarna i Västernorrland förväntas stiga under 2008-2009 med ett tillväxttal över tio procent per år, trots att det förra året sjönk med 17 procent.

Det är de offentliga anläggningsinvesteringarna kring Ådalsbanan som tar fart igen under 2008-2009 som beräknas ligga bakom ökningen.