KRISTIANSTAD

Scan anmäls för skållade grisar

Efter att två suggor i början av mars skållades levande på Scans slakteri i Kristianstad polisanmäls nu företaget av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Slakteriet ska enligt enligt djurskyddsinspektör Ola Öberg bland annat ha slarvat med att kontrollera om grisarna verkligen var döda efter den så kallade avblodningen.

Dessutom hade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen också synpunkter på att Scan haft för lite personal vid sina kontroller.