Åre

Hotell- och restaurangskolan får flytta

Kommunala Årehus AB ska för 20 miljoner kronor köpa tidigare Årekompaniets fastighet.

Till en av byggnaderna på fastigheten ska Hotell- och restaurangutbildningen flyttas är det tänkt.

Det för att frigöra lokaler i Åre skola som behövs för den förväntade kraftiga ökningen av elever de kommande åren.

Det här beslutade politikerna i Åre i går.