Asylsökande och papperslösa bör få fri sjukvård

- I utbildningen får vi lära oss att arbeta enligt yrkesetiska principer, som sedan kränks av dagens lagstiftning, säger Milosz Swiergiel, från den internationella läkarstudentföreningen IFMSA.

Kravet är att den svenska regeringen omprövar nuvarande lagstiftning och ger papperslösa och asylsökande måste ges samma rätt till vård som övriga invånare.