Storklasser med 60 elever

Karlskronas gymnasierektorer varnar för att skolan är underfinansierad.

Om inte pengar skjuts till måste Ehrensvärdska gymnasiet säga upp en fjärdedel av lärarna och det kan bli klasser med 64 elever i varje.

Den borgerliga alliansen lovade innan valet att satsa lika mycket på Karlskronas gymnasieelever som övriga riket gör på sina elever.

Kommunalrådet Kent Lewén (fp) vågar idag inte garantera att löftet uppfylls, men menar att ambitionen kvarstår och att gymnasiet får mer pengar nästa år.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se