Voxna

Vargar med rävskabb avlivas inte

De tre vargarna i Voxnareviret som misstänks ha rävskabb kommer inte att avlivas. Enligt länsstyrelsen i Gävleborg kan vargar läka ut skabb och det är inte aktuellt att besluta om skyddsjakt.

Tre vargar i Voxnareviret med kala svansar har setts av flera personer under påskhelgen och man misstänker att vargarna är angripna av rävskabb.

Länsstyrelsen har fått rapport men tänker inte ingripa.

Enligt rovdjurshandläggare Annica Forsberg kan vargar läka ut skabb och så länge vargarna inte är så svaga eller går nära bebyggelse är det inte aktuellt med någon skyddsjakt.

I jaktförordningen finns en paragaraf 40 a som ger klartecken till avlivning om ett djur är så pass skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas.

Men rovdjurshandläggaren Annica Forsberg rekommenderar inte att man använder sig av den paragrafen i första hand.