VÄSTERVIK

Windys utökning stoppas

Miljödomstolen förbjuder utökad plastskrovstillverkning vid Windys båtfabrik i Västervik. Domstolen går därmed klagande grannar till mötes. Miljödomstolen pekar i domen på en rad miljöstörningar och en stor brandrisk för många bostäder.

Domen i Miljödomstolen kan dock i praktiken komma att bli ett slag i luften eftersom Windy har planer på att flytta sin plastskrovsproduktion till en helt ny fabrik på Lucerna.

Domen kan komma påskynda byggstarten för den nya Lucernafabriken.