Oenighet om järnvägsdragning i Umeås deltalandskap

Frågan om Botniabanans tillstånd att dra järnväg genom Umeås deltalandskap vid Umeälven kommer upp till behandling i Högsta Domstolen om en dryg vecka. Då handlar det om huruvida HD beviljar prövningstillstånd.

Det är Degernäsborna och Sveriges ornitologiska förbund som inte accepterar Miljööverdomstolens klartecken till järnvägsdragning och kompensationsåtgärder utan vill att Hösta domstolen prövar ärendet. Högsta domstolen tar som regel bara upp ärenden som är principiellt intressanta och där det behövs vägledande domar. Om Botniabanan ska prövas i Högsta Domstolen får vi veta tidigast om två veckor.