SSAB får gratis utsläppsrätt

Av omkring 20 miljoner ton koldioxid som företagen får rätt att släppa ut gratis varje år tilldelas SSAB mer än en tredjedel.

När Naturvårdsverket delade ut gratisrätterna fick SSAB i Luleå den största enskilda biten, drygt 4 miljoner ton, skriver Dagens Nyheter.

I år får inte längre energibolagen som producerar el och fjärrvärme någon gratistilldelning. Utsläppsrätten för de omkring fem ton koldioxid som de lämnar ifrån sig årligen får de i fortsättningen köpa på någon av de europeiska börserna för utsläppshandel.

Vad detta kostar energibolagen och konsumenterna är oklart. I dag ligger priserna på 20 euro per ton koloxid, alltså en extra kostnad på omkring en miljard kronor om året.

SR Norrbotten/TT
nyheter.norrbotten@sr.se