En enad församling i Mora

De fyra församlingarna i Mora pastorat, Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus, ska slås samman till en församling.

– Man vinner enklare beslutsvägar. De fyra kyrkoråden försvinner och man får ett kyrkoråd, säger Jons Ingemar Larsson är kyrkofullmäktiges ordförande i Mora pastorat:

Det är Kyrkoråden i alla församlingarna som har beslutat att ansöka hos stiftsstyrelsen om att få gå samman. Den 1 januari 2010 ska den nya organisationen börja gälla. Men enligt Jons Ingemar Larsson kommer inte förändringen att innebära någon genomgripande skillnad för de kyrkligt intresserade i Mora.
– De får kanske lite enklare gudstjänster på vissa söndagar, det blir ingen större skillnad.