HELSINGBORG

Advokat ifrågasätter utsläppets ursprung

På onsdagen fortsatte rättegången om utsläppen av cement och bentonit som slog ut djurlivet i Lyabäcken på Hallandsåsen sommaren 2003. Skanska-Vincis advokat Anders Lorentzon tycker att åklagaren borde titta på om föroreningarna kan komma någon annanstans ifrån än från borrhålet.

Banverket och deras entreprenör Skanska-Vinci och två av deras dåvarande chefer är åtalade för miljöbrott.

Åklagaren anser att föroreningarna kommer från en provborrning för tunnelbygget genom Hallandsåsen.