Bottnaryd

Vill ha bidrag till närvärmeverk

Ett nätverk av Lantbrukare, skogsägare och företagare i Bottnaryd vill ha 15 000 kronor från Jönköpings kommun till att bygga ett så kallat närvärmeverk.

Tanken är att värmeverket ska eldas med närproducerat flis levererat från sågar å andra företag i nätverket.

Nätverket gör nu en förstudie för att undersöka om ett närvärmeverk i Bottnaryd kan löna sej.