Kompostfuskare riskerar böter

Nu ska sopbehållarna hos villaägarna i Luleå börja kontrolleras. Det eftersom att antalet fastighetsägare som säger att de komposterar hemma på tomten ökat kraftigt på drygt ett år, samtidigt som mängden inlämnade sopor inte har sjunkit under samma tid.

Det här tror kommunen beror på att det finns villaägare som fuskar med vad de stoppar i sopbehållarna och blandar ner komposterbart matavfall i de brännbara soporna. Kompost i det brännbara tunnan gör att materialet blir blött och illaluktande och inte alls brinner på det sätt som det ska när materialet ska tas om hand på tippen i Sunderbyn.

Inom Luleå kommun misstänker man att det är många villaägare som avsagt sig hämtning av sitt frukt- och grönsaksavfall för att spara pengar när hämtningstaxan höjdes ganska rejält häromåret, dock utan att de har börjat kompostera hemma på tomten.

På bara ett år, mellan 2006 och 2007, har antalet hushåll som registrerat att de komposterar själv gått upp med nästan 50 procent. Det här gör att andelen villahushåll som nu uppger att de komposterar själva ligger på 46 procent av samtliga husägare i länets största kommun, från att tidigare ha legat ganska stadigt kring 30 procent.

På sophämtningsrundan som Karl Olov Niva kör märker han långtifrån alltid av om det är blandade sopor i det brännbara. Just den här veckan kör han en sidolastande bil som gör att han aldrig går ut och egentligen ser själva soporna, han tittar bara ner i ett blåvitt kameraöga inne i sopbilen.

- Jag har ju en kamera här så att jag ser vad som kommer. Och det ser ju ut ganska bra, säger han samtidigt som han menar att det krävs bara att ett par stycken missköter sig för att det ska skapa problem ute på tippen i Sunderbyn.

Andra tjänstgöringsveckor ser Karl Olov Niva mer av själva soporna och hans uppfattning är att mängden är densamma som förut.

- Nej, inte vet jag om jag sett att det minskat, säger han.

Hans Eriksson, informatör på den tekniska förvaltningen, säger att stickkontrollerna ska komma igång i maj, juni och mycket kommer handla om att se efter om det verkligen finns en fungerande kompost på tomten.

Anna Torgnysdotter, SR Norrbotten
anna.torgnysdotter@sr.se