Uppsala

En vego-dag i veckan på förslag

Mindre kött i Uppsalas skolor. Det föreslår vänstern och miljöpartiet som vill se vegetariska måltider en dag i veckan på Uppsalas skolor, förskolor och i omsorgen.

Dessutom vill partierna att av det kött som serveras så ska minst hälften vara krav-märkt eller naturbeteskött.

Förslagen ska leda till en minskad påverkan på miljön och skapa en ekologisk hållbar utveckling.