Örebro

Kraftig ökning av ungdomsarbetslösheten

Antalet öppet arbetslösa ungdomar i Örebro har ökat med nästan 20 procent sen 2006. Det visar färsk statistik från Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

Oppositionen i Örebro kritiserar nu högerkoalitionen för att de inte gjort tillräckligt och skyller ökningen på dem. Enligt Murad Artin, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Örebro har oppositionen velat införa en ny satsning på etableringsjobb med 150 platser och 400 ytterligare platser till feriearbete för unga men högerkoalitionen i Örebro har inte varit intresserade.