sala

Industrigymnasium till Sala?

Det lokala näringslivet i Sala har tillsammans med ABB Industrigymnasium skickat in en ansökan till Skolverket om att få starta en fristående gymnasieskola till hösten 2009.

I första hand handlar det om att utbilda ungdomar i Sala samt dess kranskommuner, för att på så sätt kunna tillgodose de lokala företagens rekryteringsbehov.

- Som arbetsgivare vill vi framförallt fånga upp rätt elever. Det är ju för att eleverna ska få möjlighet att vara kvar i Sala, och få möjlighet att få en anställning i Sala, säger Helene Karlsson som representerar ett av de lokala företag som varit med i processen.

I maj förra året satte processen igång. Vid tiden diskuterades mycket kring hur de lokala näringsidkarna i Sala skulle hantera kompetensförsörjningsfrågan. En företagsgrupp, bestående av några av de största företagen i kommunen och som tillsammans idag har ca 600 anställda, kontaktade efter en tids diskussion ABB Industrigymnasium. En fristående och personalägd gymnasieskola som redan finns i såväl Västerås som i Ludvika, skolor som har drygt 300 elever.

Tillsammans formulerade representanterna från ABB Industrigymnasium och de lokala företagen en vision om en specialutformad utbildning, med fokus på drift och underhåll inom energi och verkstad. En yrkesinriktad sådan, där kärnämnen blandas med karaktärsämnen, där en stor del av undervisningen sker i projektform och där stort fokus läggs på elevernas utvecklande av social kompetens.

Parallellt med att ABB Industrigymnasium står för utbildningen, är överenskommelsen att det lokala näringslivet skall bistå med praktikplatser, lärlingsplatser och sommarjobb. Ett nära samarbete som i första hand alltså är tänkt ska hjälpa till att tillgodose de lokala företagens framtida rekryteringsbehov.

- Jag tycker att det känns väldigt roligt att få gå in i ett samarbete med näringslivet i Sala, säger Sven Krispinsson som är rektor på ABB Industrigymnasium till P4 Västmanland.

- Vi kommer att erbjuda ett program där målet efter tre år är för eleverna att antingen kunna gå ut i anställning eller att läsa vidare vid högskola eller universitet. Fullt utbyggt räknar vi med att kunna ta emot cirka 70 elever, säger Krispinsson.

- När det gäller lokaler har vi ingenting klart för dagen, men det är naturligtvis något som vi kommer att komplettera ansökan med senare, säger han.

De lokala företagens initiativ till att etablera kontakt med ABB Industrigymnasium, och dessutom till att översända ansökan till Skolverket om att få starta den fristående gymnasieskolan, är något som även man från politiskt håll ser positivt på.

- Sättet att arbeta i samverkan mellan näringsliv och skola, som man har valt att göra på ABB Industrigymnasium, att hitta former att jobba med entreprenörskap, att hitta former att jobba med praktikplatser och lärlingsplatser, jag tror att det är någonting som är väldigt positivt för vår kommun enligt salas kommunalråd Carola Gunnarsson.