SKÖVDE

Nytt utbildningsprogram på högskolan

Högskolan i Skövde startar ett export- och importprogram på distans.
Undervisningen kommer att ges vid institutionen för teknik och samhälle och ske via telebild till fem lärcenter: Lidköping, Alingsås, Tranås, Nyköping och Värnamo.

Lotten Svensson, som är programansvarig, säger att det känns positivt att få erbjuda en utbildning med inriktning export och import, eftersom behovet är stort av utbildad personal till företag på den internationella marknaden.

Utbildningen är en tvåårig yrkesutbildning om 120 högskolepoäng.
Programstart bli hösten 2008.