Scan polisanmält för djurskyddsbrott

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Kristianstad polisanmäler  Scans slakteri där för brott mot djurskyddslagen.

Två suggor kan ha skållats levande vilket upptäcktes vid en köttbesiktning i början av mars. Två slaktkroppar saknade stickhål i halsen vilket innebär att grisarna inte avlivats efter bedövningen.

Scans djuromsorgschef Karin Jonsson säger till SR Kristianstad att händelsen är oacceptabel och att åtgärder har vidtagits så att den inte ska upprepas.