FALKÖPING

Ersättning för golfboll i huvudet

Kammarkollegiet har beslutat att bevilja en Falköpingsbo 40 000 kronor i ersättning för de skador som han fick under arbetspraktik på en golfbana i Falköping.

Den 48-årige mannen deltog i röjningsarbete och gräsklippning på golfbanan i Falköping sommaren 2006 när han träffades av en golfboll i huvudet. 
Mannen fick hjärnskakning och blev sjukskriven.

Kammarkollegiet gör bedömningen att mannen drabbades av definitiv medicinsk invaliditet till 6 procent av sina skador och därför har rätt till ekonomisk ersättning.