Fler trålare ska skrotas

10 procent av trålarna som använts till torskfiske de senaste åren ska skrotas och fiskare som frivilligt lämnar yrket i samband med skrotning erbjuds avgångsvederlag.

Fiskeriverket kommer också att införa stopp för nyetableringar och överlåtelser av tillstånd för torskfiske i Östersjön.

Det framgår av den plan som Fiskeriverket tagit fram för att stärka torskbeståndet i Östersjön och öka lönsamheten för de kvarvarande fiskeföretagen.