LO-medlemmar förlorar hundratals miljoner

Många LO-medlemmar känner inte till sina avtalsförsäkringar och förlorar hundratals miljoner kronor varje år.

För två år sedan satsade LO i Västerbottens län i en kampanj kallad medlemskvarten där medlemmar kunde söka hjälp med sina avtalsförsäkringar via en hemsida. Under de fyra veckor som kampanjen bedrevs 2006 tog 712 personer i länet kontakt med LO. Många missar att söka pengar från AGS-försäkringen som ger 12 procent utöver vad man får från Försäkringskassan.

När man är sjukskriven eller föräldraledig betalar varken arbetsgivaren eller försäkringskassan in avtalspensionen men då kan man söka från premiebefrielseförsäkringen som betalar och det kan röra sig om 8-9000 om året.