Uppsala

"Risken är att fler företag diskriminerar"

I höstas kunde Upplandsnytt avslöja att många städbolag är beredda att diskriminera sina anställda med utländsk bakgrund och att Uppsala kommun har avtal med tre av dessa företag. Miljöpartisten och fullmäktigeersättaren Johan Lundqvist har frågat den politiska majoriteten vad som gjorts från kommunens sida för att det inte ska upprepas.

Kommunalrådet Gustaf von Essen svarade på tisdagen i kommunfullmäktige. Men Johan Lundqvist är inte helt belåten med det han fick höra:

- Jag är både nöjd och missnöjd kan man säga. Jag är nöjd med att kommunen har vidtagit åtgärder, man har tagit kontakt med de här företagen och ställt krav på att de ska bättre sig, och de verkar de också ha gjort. Samtidigt är jag inte nöjd, för det här visar ju att de anti-diskrimineringsklausuler som vi från den tidigare kommunledningen införde fungerar, och den borgliga ledningen har nu föreslagit att de ska avskaffas.

Vad är du rädd för händer då?
-
Uppsala kommun är en väldigt stor kund, vi köper mycket saker för väldigt stora belopp varje år, och om vi inte använder vår konsumentmakt för att motverka diskrimiering, då tror jag risken är att fler företag fortsätter diskriminera.

Hur går du vidare nu?
-
När det nya förslaget till upphandlingspolicy kommer tillbaka till fullmäktige nästa månad så kommer vi lägga fram förslag att man ska återinföra de här anti-diskrimineringsklausulerna i den upphandlingspolicyn, säger Johan Lundqvist från miljöpartiet.

Christine Odén
christine.oden@sr.se