SKÖVDE

Sömnforskare från världens alla hörn

Runt en och en halv miljon svenskar lider av sömnproblem, något som kostar samhället över en miljard kronor årligen.
Sifforna presenterades på den pågående Sömnkongressen i Skövde, där ledande forskare från hela världen har samlats.

Professor Jan Hedner från Sahlgrenska universitetsjukhuset i Göteborg menar att sömproblem är ett allvarligt problem för både individ och samhälle.

- Att bättre kunna behandla, förstå och ta hand om människor med avancerad sömnsjuklighet är någonting som vi strävar efter på rent utbildningsmässig nivå, säger han.

Jan Hedner tror att den massmediala uppmärksamheten kring kongressen i Skövde är bra för att skapa uppmärksamhet kring sömnproblem och vad de kan orsaka.

- Slarvar vi med sömn så får det konsekvenser på många sätt; vi presterar sämre, vi ökar risken för annan sjuklighet och det har stora konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, vid sidan av allt personligt lidande.

Prestationsbortfallet i samhället, till följd av till exempel sjukdomar som kan kopplas till sömnproblem, uppskattas till 1,5 miljarder kronor per år.

- Det för ett viktigt budskap med sig - att det här är kostbart, och sannolikt väldigt lönsamt att satsa på den här typen av åtgärder och den här gruppen av patienter.