Mullsjö

Fler rondeller i Mullsjö

Nu kommer förslag på att bygga fler rondeller i Mullsjö kommun.
En man i kommunen hävdar att trafiksituationen i korsningen Bosebyleden - Bosebyvägen är oacceptabel och kräver att kommunen löser problemen genom att bygga en rondell.