Norrköping

Norrköpings äldre nöjda med vården

Norrköpingsborna är nöjda med sin vård och omsorg. Det visar den rapport som Statistiska centralbyrån, SCB, gjort på uppdrag av Norrköpings kommun.

Drygt tretusen har svarat på enkäten som visar att vård- och omsorgstagarn var nöjda med det stöd och den service de får.

– Jag är mycket nöjd. Jag tycker att jag möter en god verksamhet när jag är ute, en intresserad personal och nöjda brukare. Så den här enkäten bekräftar min bild av att vi gör ett bra jobb, säger Kerstin Hildebrand (v) ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I enkäten har man frågat de berörda vad de tycker om till exempel bemötandet från personal, inflytande, mat och aktiviteter. Sen har SCB sammanställt resultaten och tagit fram ett så kallat nöjd kund-index.

– Det är fin hjälp och vård och mycket bra mat, säger 93-åriga Vanja Rydell en av dem som deltagit i enkäten.

Vad skulle du vilja var bättre?
– Det var svårt att råda till. Det är väl det att vi inte har så stor möjlighet att gå ut men vi har ju balkongerna så vi får väl vara nöjda med det. I stort sett har jag inget att klaga på.

Betyget 70 anses vara ett bra betyg och i Norrköping har alla verksamhetet högre betyg än så. Nu ska kommunen använda resultaten för att föbättra verksamheten ytterligare.

Anton Frank
anton.frank@sr.se