Alnarp

Grödor från försök fortsätter växa

Forskare har upptäckt att frön från genmodifierad raps kan överleva i marken så länge som tio år. Enstaka genmodifierade plantor dyker fortfarande upp på försöksgården Lönnstorp utanför Alnarp i Skåne, trots att det var tio år sedan rapsen odlades.

Ingen annanstans i världen har man upptäckt något liknande.

Inom EU är motståndet mot så kallat GMO- jordbruk stort och i Sverige förekommer ingen kommersiell odling av genmodifierade grödor.