Hallandsås

Advokat ifrågasätter utsläppets ursprung

Åklagaren anser att föroreningarna kommer från en provborrning för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Men Skanska-Vincis advokat Anders Lorentzon tycker att åklagaren borde titta på om föroreningarna kan komma någon annanstans ifrån än från borrhålet.

Rättegången fortsatte på onsdagen om utsläppen av cement och bentonit som slog ut djurlivet i Lyabäcken på Hallandsåsen sommaren 2003. Banverket och deras entreprenör Skanska-Vinci och två av deras dåvarande chefer är åtalade för miljöbrott.