Skolspåret blir inte byggnadsminne

Det blir ingen byggnadsminnesförklaring av det 40 år gamla bostadsområdet Skolspåret i Hjällbo.

Det har byggnadsnämnden beslutat.

Länsstyrelsen och stadsbyggnadskontoret tycker att området är en unik kulturhistorisk miljö, men byggnadsnämnden gick på fastighetsägaren Hjällbostadens linje och sa nej.Att byggnadsminnesförklara innebär att husen inte får rivas eller ändras.

I beslutet skriver byggnadsnämnden att vissa delar av området ändå ska skyddas, till exempel skulpturer.