Hylte

Vildmarksgymnasiet breddas

Många skolor med specialinriktningar - och då särskilt friskolor som Vildmarksgymnasiet i Unnaryd -behöver göra sina utbildningar mer teoretiska, för att ge behörighet till högskolestudier. Detta om regeringens gymnasiereform antas i sin nuvarande form.

-Vi kanske får lägga till ett samhällsvetenskapligt program på Vildmarksgymnasiet, så att det finns ett alternativ också i framtiden för dom elever som vill läsa vidare sedan, säger skolans rektor Tommy Fock till Radio Halland.