Halmstad

Skolpersonal drabbas av besparingar

För att klara budgeten måste de kommunala gymnasieskolorna i säga upp personal

De kommunala gymnasieskolorna i Halmstad väntas gå med 20 miljoner kronor i förlust när året är slut. Det beror framförallt på fler elever, högre löner och att det blir fler friskolor.

Hälften av pengarna vill utbildningsnämnden att andra verksamheter i kommunen ska vara med om att betala. Resterande 9 miljoner ska nämnden själv spara bland på att säga upp personal.

- Det kommer att drabba både administrativ och pedagogisk personal, säger Johan Rydén som är ordförande i utbildningsnämnden.

- Hur många som behöver sägas upp går inte att säga idag, enligt Jonas Rydén.

Han säger också diskussioner om besparingarna har förts med rektorerna på Sannarp, Kattegatt och Sturegymnasierna och man är överens om att nedskärningarna inte ska  påverka elevernas möjligheter att nå ett bra resultat.