BJUV

Film ska förebygga mopedolyckor

På onsdagen hade Vägverkets film om mopedåkning premiär på Jens Billeskolan i Billesholm utanför Bjuv. Sedan Eu-mopederna lanserades har intresset för mopeder ökat och i takt med det har olyckorna dubblerats.

Det har också blivit allt fler svåra olyckor, flera dödas årligen i Skåne och mellan 30 och 40 skadas allvarligt. Många av de skadade är runt 15 år.