Stockholm

Park namnges efter Vasaupptäckare

Regalskeppet Vasas återupptäckare Anders Franzén får en park uppkallad efter sig i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Parken kommer att ligga utmed Danvikskanalen nedanför Danviksklippan på delar av den befintliga Båtklubbsvägen.

Vasa återupptäcktes 1961 av Anders Franzén efter 333 år på sjöbotten utanför Beckholmen.

Beslutet fattas på Stadsbyggnadsnämndens möte på torsdagen.