Fiskeriverket

Ny plan för att minska torsfisket

Fiskeriverket kommer med en ny plan för torskfisket, för att stärka det svaga torskbeståndet i Östersjön. Fiskare som slutar frivilligt ska få kompensation av Fiskeriverket

Internationella havsforskningsrådet har föreslagit totalt torskfiskestopp, men EU tillåter ändå fiske av 39 000 ton torsk.

Nu vill Fiskeriverket minska fisket genom att ge stöd till fiskare som slutar med fisket. I den plan som gäller fram till och med 2010 ska 40 miljoner kronor satsat spå att skrota 10 procent av trålkapaciteten för att fiska torsk.

Fiskare som frivilligt lämnar yrket i samband med skrotningen, kan också få avgångsvederlag.

Före sommaren kommer också nya regler för vilka som ska få tillstånd att fiska torsk i Östersjön under nästa år.

Eftersom många torskfiskare har en svår ekonomisk situation ska Fiskeriverket betala ut ersättning till fiskefartyg som tvingas ligga stilla.