Kind

Svenljunga och Tranemo är ute och cyklar

Svenljunga och Tranemo gör nu gemensam sak för att satsa mer på cykling och att marknadsföra sig som cykelkommuner. Tranemo inviger snart projektet ”Cykla mera”.

Tillsammans med ytterligare tre svenska kommuner och ett antal kommuner i Norge och Danmark deltar både Svenljunga och Tranemo i en ansökan om att få driva ett EU-projekt för att utveckla cyklingen i kommunerna. Till sommaren räknar Tranemo och Svenljunga kommuner med att ha fått besked om projektansökan går igenom å det blir några Eu-pengar att satsa på att främja cyklandet i kommunerna. Förhoppningen är ett ökat fokus på cykling ska ge positiva effekter för bland annat trafiksäkerheten, folkhälsan och turismen. Sylvia Löfberg är klimatinformatör i Tranemo kommun, å hon lyfter fram just möjligheterna med cykelturismen.