Krokoms kommun

Överskott går till nya investeringar

Krokoms kommun har gått bra ekonomiskt det senaste året. Bokslutet för 2007 visar ett överskott på nästan 20 miljoner kronor.

Och plusresultatet kan behövas för den närmaste framtiden krävs stora investeringar:

Kommunens befolkning ökar och det ställer krav på utökad service, framför allt inom förskolan och grundskolan.