Varberg

Inga bostäder ovanpå Gallerian

Gallerian i Varberg byggs på med en ny våning med butiker - och det blir ett nytt parkeringshus bakom Gallerian. Därmed är det inte längre aktuellt att bygga nya bostäder ovanpå Gallerian.

Detta enligt ett förslag från Gallerians ägare, kooperationen, som kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt ja till. Det nya parkeringshuset föreslås ligga på den nuvarande parkeringen bakom Gallerian - som är en rest av Gerlachska trädgården. Förslaget innebär att de fullvuxna träden där offras - men tanken är att i stället plantera träd längs Bäckgatan. Stadsbyggnadskontoret påpekar att planerna kan stoppas om det blir för mycket trafik eller buller och dålig luft i bostäder. Ett annat parkeringshus byggdes för ett par år sedan i kvarteret intill.