Karlstad

Fortum och Karlstads universitet i samarbete om lax och öring

Karlstads universitet och kraftbolaget Fortum har inlett ett gemensamt forskningsprojekt om lax och öring i Klarälven. Nu ska man ta reda på hur fiskens vandring påverkas av kraftverken, och även undersöka skillnader mellan vild och odlad fisk.

För att kompensera skadorna som kraftverken gör på fiskens naturliga liv, odlar kraftbolagen bland annat lax och öring som planters ut i Klarälven. Men det finns flera skillnader mellan den odlade och den vilda laxen och öringen och det är vad de skillnaderna beror på som forskningen ska handla om. Till det fyraåriga forskningsprojektet får universitetet låna Brattfors fiskodling av Fortum, som också lägger sex miljoner kronor på forskningen.
Eva Bergman är docent på avdelningen för biologi vid universitetet och hon är glad för att de gamla motsättningarna mellan kraftbolag och biologer nu är borta.
- Ursprungligen byggde kraftverken för att samhällena behövde mer energi och de ekologer som då såg de negativa miljöeffekterna tyckte givetvis inte att det var bra.
Sen med tiden har det vuxit fram en medvetenhet om att vi måste bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt och det är positivt att inleda ett sådant här samarbete.