Västra Götaland

Nytt förslag om primärvårdens framtid

Nu skall vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen lära sig att förstå allvaret. Ingen patient skall nekas att välja vilken vårdcentral han eller hon vill. Det skall heller inte finnas någon gräns för hur många patienter en vårdcentral tar emot.

Du kan redan enligt dagens regler fritt välja vilken vårdcentral du vill gå till. Och därför behövs det inga nya beslut, säger Bengt-Göran Olausson, projektledare för det som kallas en idéskiss för Vägen till medborgarnas primärvård.

Ändå är det fria vårdvalet en av de bärande punkterna i förslaget om den framtida primärvården.

- Vi lägger fram det för att stärka medborgarnas ställning i vården ännu mera och vill tydliggöra och utveckla de beslut som redan är fattade när det gäller det fria vårdvalet, säger Bengt- Göran Olausson.

- Vi vill göra det väldigt klart att man inte kan neka någon patient att välja en vårdcentral och bli bedömd och behandlad omgående om man har behov av det - även om man inte bor i området. Man får heller inte sätta ett tak för antalet patienter.

De vårdcentraler som nekar ta emot patienter riskerar att bli av med sitt tillstånd.

Andra förslag i idéskissen är att läkare skall ha rätt att etablera nya vårdenheter och att patienter som är trogna den vårdcentral de listat sig på skall slippa patientavgiften.

Text: Bosse Adriansson 
Epost: bo.adriansson@sr.se
Telefon: 0522-67 00 55