Barns lungor skadas av stark trafik

Barn riskerar att få dåligt utvecklade lungor om de växer upp vid starkt trafikerade gator, visar ny amerikansk forskning. Skadorna består och kan ge problem senare i livet.

– Man har ju sett väldigt starka samband att barns lungor har växt och utvecklats mycket sämre. Man har följt dem under sju år och barn som då har bott, eller gått i skola, nära kraftigt trafikerade leder i USA, det har slutat med att man har fått mindre lungor, säger Thomas Sandström som är professor vid lung- och allergikliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och expert på området i Sverige.

Varje år under sju års tid har man mätt lungfunktionen hos tusentals amerikanska barn. Och vid de områden där luftföroreningarna varit stora har lungorna mer eller mindre stannat i växten.

– De indikationer man har är att själva greningsprocessen, då luftvägarna grenar ut sig som på ett träd, att där har man fått ett avstannande, säger Thomas Sandström.

Skadan är permanent och kan ge allvarliga konsekvenser senare i livet.

– Dels kopplat till astma, men även allmän sjuklighet och det finns indikationer på ett generellt sett något kortare liv bara på att ha en mindre lungvolym, säger Thomas Sandström..

– Ja, det är ju fruktansvärt egentligen, säger Irina Enbuska från Umeå, som är mammaledig med sin omkring ett halvt år gamle son.

Under graviditeten bodde familjen precis vid en av de två Europavägar som löper genom Umeå centrum, där det är bevisat höga halter av bland annat kvävedioxid. Men sedan dess har de varit tvungna att ta ett beslut.

– Att flytta bort därifrån, på grund av luften, på grund av den otroligt dåliga miljön som vi omgärdas av, säger hon.

Thomas Sandström tycker att det är olämpligt att bo nära stora trafikstråk. Men han är även kritisk till hur nya bostadsområden byggs upp.

– Där kan det vara ogynnsamt att man, idag också, bygger nya bostadsområden precis i anslutning till de mest trafikerade vägarna. Det står helt i strid med vetenskapen som vi ser idag.

Irina Enbuska är nöjd med det att ha flyttat, även om hon fortfarande kan känna sig orolig.

– Jag hoppas verkligen att vårt barn inte är oåterkalleligt skadad i sin hälsa. Det är det värsta som skulle kunna hända, säger Irina Enbuska i Umeå.

Åsa Sundman, Umeå
asa.sundman@sr.se