Stockholm

Ny utbildning i medicinteknik vid KTH

Kungliga tekniska högskolan, KTH, startar en ny civilingenjörsutbildning med inriktning på medicinteknik i höst.

Utbildningen är på 300 högskolepoäng. Skälet är att medicinsk teknik är en av de snabbast växande branscherna och att företagen efterfrågar högutbildad arbetskraft, enligt ett pressmeddelande från KTH.