Läkare: Tidigare gissningar nu fakta

Gruvarbetarna i Kiruna och Malmberget har sämre luftvägshälsa än befolkningen i övrigt. Det konstaterar läkaren Ulf Hedlund från Gällivare i en ny publicerad doktorsavhandling.

- Gruvarbetare har en fördubblad risk för luftvägsbesvär i form av slemhosta, pipskrål och oväsen i bröstet, jämfört med en oexponerad grupp. Den här fördubblade risken för kronisk slemhosta kvarstår många, många år efter de har lämna gruvarbetet, säger han.

Ulf Hedlund anser att de gränsvärden som finns för kvartsdamm under jord i gruvorna inte skyddar gruvarbetarna från silikos. Dödligheten i silikos är högre hos gruvarbetare men, genomsnittsåldern är 78 år och Ulf Hedlund påpekar att silikosen i dag inte förkortar livet.

- Nuvarande gränsvärden för respirabelt kvarts skyddar inte mot en allvarlig silikos vid lång exponering, påpekar han.

Forskningen visar att det är just arbetet under jord som har orsakat luftvägssjukdomarna hos gruvarbetarna.

- Vi kan inte finna något annat än att besvären är orsakade av exponeringen. Men om det är dieselavgaser eller damm eller kombinationen, det kan vi inte säga, säger han.

Ulf Hedlund jobbade i nästan 20 år som företagsläkare vid LKAB och tidigare har han kunnat ana sambanden men först nu anser han att det finns bevis för att gruvarbetare har sämre luftvägshälsa än övrig befolkning.

- Det är stor skillnad på en sådan prövning och att gissa och tro och hänvisa till allmän erfarenhet, säger han.

Ulf Hedlund betonar att han inte hade kunnat visa på sambandet tidigare under sin tid som verksam företagsläkare.

- Inte med så stor tyngd som vi har kunnat säga nu, säger han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se