Kommunerna skickar beslut för långsamt

Länsstyrelsen är kritisk till att kommunerna inte så snabbt som möjligt skickar vidare beslut som personer överklagar, utan att de blir liggande kvar alltför länge hos kommunerna.

I ett brev som ska gå till alla nämnder uppmanar Länsstyrelsen nu till snabbare behandling.

Justitieombudsmannen har upprepade gånger framhållit att ett överlämnande normalt bör ske inom en vecka, och kritiserat myndigheter för avsevärda dröjsmål.

Att ha som rutin att invänta nästa nämndsammanträde innan skrivelsen överlämnas till nästa instans är inte en acceptabel rutin, skriver länsstyrelsen i sitt brev.